Zouzou beim Sonnenbad
Zouzou (Zizou, Sousou, ...?) beim Sonnenbad
Copyright © 2001 Achim Lewandowski