Taieri Gorge Railway (Dunedin, Neuseeland)
Taieri Gorge Railway
Copyright © 2000 Achim Lewandowski