Mirror Lake (Neuseeland)
Mirror Lake
Copyright © 2000 Achim Lewandowski