Pantai Hoya (123'49.1"N 9732'29.8"E)
Copyright © 2015 Achim Lewandowski