Weg vom Strand nach Santo Antonio
Copyright © 2004 Achim Lewandowski