Blick vom Nasenweg auf Kahlenbergerdorf
Copyright © 2005 Achim Lewandowski